Ετικέτες

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

ST' class. Unit 4. Daedalus and Icarus. An exercise.

http://users.sch.gr/kpapadamos/2018/Class%20ST%27/New%20/Daedalus%20and%20Icarus%20-%20Storyline%20output/story_html5.html
Click on the picture to do the exercise.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου