Ετικέτες

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Class B, Class C'. An exercise.

http://users.sch.gr/kpapadamos/2018/Class%20B/words/A%20matching%20exercise.htm
Click on the picture to do the exercise.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου