Ετικέτες

Magic Book. Units 5-8. Tο βιβλίο Αγγλικών της Γ' τάξης του Δημοτικού. Λεξιλόγιο-ασκήσεις.

POWERPOINT PRESENTATIONS / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ POWER POINT

Unit 5

 
 

Unit 6
Magic Book. Unit 6
Unit 7. Verbs.
  

Unit 5.
Click here to do the first exercise
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την πρώτη άσκηση. 
Click here to do the second exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις τη δεύτερη άσκηση.
Click here to do the third exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την τρίτη άσκηση.


 Unit 6.
Click here to do the first exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την πρώτη άσκηση.
Click here to do the second exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις τη δεύτερη άσκηση.
Click here to do the third exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την τρίτη άσκηση.


 Unit 7.
Click here to do the first exercise
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την πρώτη άσκηση. 
Click here to do the second exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις τη δεύτερη άσκηση. 
Click here to do the third exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την τρίτη άσκηση. 

 Unit 8.
Click here to do the second exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις τη δεύτερη άσκηση.
Click here to do the third exercise. 
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την τρίτη άσκηση.

1 σχόλιο: