Ετικέτες

Magic Book 1. Units 5-8. Tο βιβλίο Αγγλικών της Γ' τάξης του Δημοτικού. Λεξιλόγιο-ασκήσεις.

POWERPOINT PRESENTATIONS / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ POWER POINT

Unit 5

 
 

Unit 6
Magic Book. Unit 6
Unit 7. Verbs.
  

Unit 5.
Click here to do the first exercise

Click here to do the second exercise.

Click here to do the third exercise. Unit 6.
Click here to do the first exercise.

Click here to do the second exercise.

Click here to do the third exercise. Unit 7.
Click here to do the first exercise

Click here to do the second exercise.

Click here to do the third exercise.


 Unit 8.
Click here to do the first exercise.

Click here to do the second exercise.

Click here to do the third exercise

2 σχόλια: