Ετικέτες

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Class C'. Magic Book 1. Units 1-2. An exercise

http://users.sch.gr/kpapadamos/2018/Class%20C/Unit%202.%20Captain%20Cook/Units1-2/Words.htm
Click on the picture to do the exercise.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου