Ετικέτες

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Class E'. Unit 5. An exercise.

http://users.sch.gr/kpapadamos/2018/Class%20E/%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CF%82%20%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82/Fill%20in.htm
Click on the picture to do the exercise.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου