Ετικέτες

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Present Continuous. Study...

- What are they doing right now?
- They are playing chess. They play chess every afternoon.

- Is Mary doing her homework?
- No, she isn't. She is helping in the kitchen.

Προσοχή:
walk - walking
run - running
swim - swimming
make - making
drive - driving

Click here to do the first exercise.
Click here to do the second exercise.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου