Ετικέτες

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

Elementary test 38

http://users.sch.gr/kpapadamos/2017/December/tests/My%20name%20is%20Alan%20Cockerell.%20I%E2%80%99m%20a%20waiter.%20I%20work%20at%20a%20hotel%20near%20Loch%20Ness.%20I%20live%20in%20a%20cottage%20near%20the%20hotel.%20I%20finish%20work%20in%20the%20hotel%20at%20one%20o%E2%80%99%20clock%20in%20the%20morning.%20Then%20I%20walk%20home%20with%20two%20friends.%20They%20work%20at%20the%20hotel%2C%20too..htm
Click on the picture to do the test

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου