Ετικέτες

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Class C'. Magic Book 2. Unit 1. An exercise.

http://users.sch.gr/ioatilkeri/2016/December/What%27s%20this/quiz.html
Click on the picture to do the exercise.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου