Ετικέτες

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

An exercise on the Present Simple Tense

http://kostapapa.freeoda.com/2017/Class%20ST%27/Present%20Simple/Present%20Simple%20Tense.htm
Click on the picture to do the exercise.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου