Ετικέτες

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Verb: I have got = Εγώ έχωΚατάφαση

I have got = Εγώ έχω
You have got = Εσύ έχεις
He has got = Αυτός έχει
She has got = Αυτή έχει
It has got = Αυτό έχει
We have got = Εμείς έχουμε
You have got = Εσείς έχετε
They have got = Αυτοί, -ές, -ά έχουν
Ερώτηση

Have I got?
Have you got?
Has he got?
Has she got?
Has it got?
Have we got?
Have you got?
Have they got?


 

Άρνηση – Long form

I have not got
You have not got
He has not got
She has not got
It has not got
We have not got
You have not got
They have not got
Άρνηση – Short form

I haven’t got
You haven’t got
He hasn’t got
She hasn’t got
It hasn’t got
We haven’t got
You haven’t got
They haven’t got

Examples: 
1. She has got blue eyes.
2. Has she got brown eyes?
3. Mandy has got a red skirt.
4. Mandy hasn't got a pink dress.
5. We have got a new car.
6. They have got a big house.
7. Have they got a big house?
8. The cat has got a long tail. (= ουρά)
9. I haven't got black hair.
10. Has John got a new toy car?

Click here to do the exercise.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου