Ετικέτες

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Present Perfect Simple (just, already, ever, never, yet) / Απλός Παρακείμενος

I always remember / Πάντα θυμάμαι:


Τα επιρρήματα just = μόλις, already = ήδη, ever - never = ποτέ μπαίνουν ανάμεσα στο βοηθητικό ρήμα have και στην Παθητική μετοχή (Past Participle) του κυρίου ρήματος.

Examples:
1. Mary has just done her homework.
2. I have already done my homework.
3. Have you ever met Justin Bieber?
4. I have never seen a ghost.


Το επίρρημα yet μπαίνει στο τέλος της πρότασης.

Example: 
I haven't finished my project yet.


Click here to do the exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την άσκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου