Ετικέτες

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Class C'. Magic Book 1. Unit 6. An exercise

http://kostapapa.freeoda.com/2017/Class%20C/unit%206/Words%20to%20learn%21.htm
Click on the picture to do the exercise.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου