Ετικέτες

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

An exercise for you.

 http://kostapapa.freeoda.com/2017/E%27%20class/A%20letter%20to%20a%20friend.htm

Click on the picture to do the exercise.
(The letter was taken from the book "Skills Booster 2" -New Editions)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου