Ετικέτες

Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Class D'. Unit 7. A story. (Διαδραστικό βιβλίο)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D101/693/4597,21604/extras/British_Council/U7L2_What_Will_I_Be_When_I_Grow_Up/activity.html
Click on the picture to listen

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου