Ετικέτες

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

ST' Class. Unit 4. Lesson 3. A Digital Story. Διαδραστικό Βιβλίο)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F101/441/2925,11601/extras/DigitalStories/u4l3_Montgolfier_brothers/index.html
Click on the picture

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου