Ετικέτες

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

ST' Class. Unit 4. Lesson 2. A Mystery Game. (Διαδραστικό Βιβλίο)

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F101/441/2925,11600/extras/Mystery/ST_U4_L2_p45_Sherlock_Holmes_Series/index.html
Click on the picture.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου