Ετικέτες

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

ST' Class. Unit 3. Lesson 1. A digital story. (Διαδραστικό Βιβλίο)


http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F101/441/2924,11596/extras/DigitalStories/u3l1_Fairies/index.html

Click on the picture to listen to the story.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου