Ετικέτες

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Present Continuous / Ενεστώτας Διαρκείας.

- What is he doing now?
- He is watching a film.


- What are they doing right now?
- They are playing chess. They play chess every afternoon.


- Is Mary doing her homework?
- No, she isn't. She is helping in the kitchen.


Προσοχή:
walk - walking
run - running
swim - swimming
make - making
drive - driving

Click here to do the first exercise.
Click here to do the second exercise.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου