Ετικέτες

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

If I could touch the sky!

Listen to the poem!
 If I could touch the sky
( by Natasha Josefowitz)

If I could touch the sky
I would grab a star
And hang it in my bedroom.

If I could touch the sky
I would pull down the moon
And use it
To light up my room.

If I could touch the sky
I would catch a cloud
And use it for my pillow.

If I could touch the sky
I would give away
All the stars that are there
To sprinkle everywhere.

Who would you give the stars to?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου