Ετικέτες

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Class ST'. Unit3, Workbook. Medusa, pp19.

Listen to the words. Learn!
Learn the words:
creature ον, πλάσμα
horrible φριχτός, απαίσιος
mass μάζα
serpent φίδι
bronze μπρούτζος, μπρούτζινος
wing φτερό
hideous αποκρουστικός, φοβερός
unfriendly εχθρικός
turn to...  μεταμορφώνω, -ομαι σε...
stone πέτρα
immediately αμέσως
mortal θνητός
immortal αθάνατος
disgusting αηδιαστικός

Now listen to the text carefully.

This creature was once a beautiful woman. Now, she looks horrible and her hair is a mass of serpents. The serpents have huge heads, bronze hands and golden wings. Anyone who meets and looks at this hideous and unfriendly creature turns to stone immediately from a horrible fear. Poseidon is the only immortal who was not afraid of this disgusting creature and had a child with her.

Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ πάνω στην εικόνα για να κάνεις την άκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου