Ετικέτες

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Class ST'. Unit 2. suit, fit, match, go with, look.

Study the examples carefully and then do the exercise.
Διαβάστε προσεχτικά τα παραδείγματα κι έπειτα κάντε την άσκηση.

a. The size is small. It doesn’t  fit me.
b. These shoes match your dress.
c. I like that hat. It looks fantastic!
d. This shirt suits you perfectly. I like it on you.
e. This blue tie goes with a white shirt.

Click here to do the exercise.
Κάντε κλικ εδώ για να κάνεις την άσκηση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου