Ετικέτες

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Class C'. An exercise

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2015/April/Verbs.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class C'. An exercise

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2015/April/Opposites.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class C. Magic Book 1. Unit 5. Three exercises.

Click here to do the first exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την πρώτη άσκηση.

Click here to do the second exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις τη δεύτερη άσκηση

Click here to do the third exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την τρίτη άσκηση.