Ετικέτες

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Class C'. Magic Book 1. Unit 4. Lesson 3


Class C'. Magic Book 1. Unit 4. An exercise.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/245502897/2015/February/Magic%20Book%201.%20Unit%204.%20An%20exercise/Words%20to%20learn.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class C'. An exercise.

Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class E'. Unit 6. An exercise on the degrees of the adjectives

Click on the picture to do the exercise
Κάνε κλικ πάνω στη φωτογραφία για να κάνεις την άσκηση.

Class E'. unit 4. An exercise on the Present Simple and the Present Continuous

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/5-11-2011/%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CF%82%20%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%282%29/Present%20Simple%20and%20Present%20Continuous/Present%20Tense.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class E'. Unit 4. Present Tense. An exercise.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2014/February/Present%20Tense.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ST' Class. Unit 4. An exercise on the Past Simple Tense

Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class E'. Unit 6. An exercise on the adjectives.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/245502897/2015/February/An%20exercise%20on%20the%20adjectives.htm

Click on the picture to do the exercise. 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class D'. Unit 5. An exercise

https://dl.dropboxusercontent.com/u/245502897/2015/February/A%20dialogue.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.