Ετικέτες

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

Class C. Magic Book 2. Unit 5. Lesson 1.


Class C'. Magic Book 2. Unit 5. Lesson 2


Class C'. Magic Book 2. Unit 5. Lesson 3


Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

Magic Book 2. Unit 4. Lesson 1


Magic Book 2. Unit 4. Lesson 2


Mgic Book 2. Unit 4. Lesson 2

More presentations from Kostas

Magic Book 2. Unit 4. Lesson 3


Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

This is - These are / That is - Those are

This is a desk.   -   These are desks.   (Αυτό είναι ένα θρανίο) - (Αυτά είναι θρανία)

That is a window.   -   Those are windows.   (Εκείνο είναι ένα παράθυρο) - (Εκείναι είναι παράθυρα)


http://userssch.gr/kpapadamos/2016/December/writetheplural.htm
Click on the picture to do the exercise.