Ετικέτες

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

A matching exercise

https://dl.dropboxusercontent.com/u/245502897/2014/October/match.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

What do you like doing?

What do you like doing? by Papadamos on GoAnimate

ΣΤ' class. Unit 2. An exercise on the vocabulary.

http://users.sch.gr/kpapadamos/2014/October/Words%20to%20learn%20for%20ST%27%20class.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

ΣΤ' class. Unit 2. Some exercises on the vocabulary.

Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την πρώτη άσκηση.
Click here to do the first exercise.
 
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις τη δεύτερη άσκηση.
Click here to do the second exercise.
 
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την τρίτη άσκηση.
Click here to do the third exercise.

ΣΤ' Class. Unit 1. Two exercises on the vocabulary.

Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την πρώτη άσκηση.
Click here to do the first exercise.

Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις τη δεύτερη άσκηση. 
Click here to do the second exercise.

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

My class

My class by Papadamos on GoAnimate

Fat and ugly


Very fat by Papadamos on GoAnimate

Class E'. Unit 1. An exercise on the vocabulary.

Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class E'. Unit 1. Countries, Capital Cities and Nationalities. ( An exercise)

Class E'. Unit 2. Prepositions of time. / Χρονικές προθέσεις.

Click here to do the first exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την πρώτη άσκηση.

Click here to do the second exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις τη δεύτερη άσκηση.

Class E'. Unit 2. Some exercises.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/26-12-2011/2013/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B1/Make%20correct%20sentences/1..htm
Click on the picture to do the exercises.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις τις ασκήσεις.
(Αφού κάνεις την πρώτη πρόταση, κάνε κλικ στο διπλό βελάκι δεξιά της λέξης "περιεχόμενα" στο πάνω μέρος της σελίδας για να πας στην επόμενη πρόταση)

Class E'. Unit 2. An exercise.

Click here to do the exercise.
 Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την άσκηση.