Ετικέτες

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

ΣΤ' Class. Unit 3. A matching exercise.

Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ πάνω στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

ST' Class. Unit 3. An exercise on the vocabulary.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2014/January/Vocabulary.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

ST' Class. Unit 3. A matching exercise.

Click here to do the exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την άσκηση.

ST' Class. Unit 3.

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F101/441/2924,11596/extras/BC_Content/u3l1_Monsters/activity.html
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

ST' Class. An exercise on the degrees of the adjective


Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Magic Book 1. Unit 4.


Magic Book 1. Unit 4 - THE WIND AND THE SUN.

Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την πρώτη άσκηση.  
Click here to do the first exercise.
  Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις τη δεύτερη άσκηση.
Click here to do the second exercise.  
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την τρίτη άσκηση.
Click here to do the third exercise.  
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την τέταρτη άσκηση.  
Click here to do the fourth exercise.

Class C'. Magic Book 1. Unit 4. lesson 1


Class C'. Magic Book 1. Unit 4. Lesson 2.


Class C'. Magic Book 1. Unit 4. Lesson 3