Ετικέτες

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Summer activities


Elementary Test 33

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2015/June/Test%2033/exercise%201.htm
Click on the picture to do the test.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις το τεστ.

for - since - during - while

for = για (δείχνει διάρκεια) - ...for ten days
since = από (δείχνει χρονική αφετηρία) - ...since 1997
during = κατά τη διάρκεια - ...during the night
while = ενώ - ...While I was walking...

Click here to do the exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την άσκηση.