Ετικέτες

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Class D'. Unit 1, An exercise on the vocabulary.

http://kostapapa.freeoda.com/Basic%20Geammar/dfillin1/dfillin1b.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class D'. Unit 2. An exercise on the vocabulary.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/20-3-2012/Exercises/Vocabulary5.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

An exercise on the Past Simple Tense.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2014/October/What%20did%20you......htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Class E'. Unit 2. Time Prepositions.

Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class C'. Preunit. Animals


Animals, Magic Book, Preunit

More PowerPoint presentations from Kostas

Class D'. Unit 1. School Subjects. / Σχολικά Μαθήματα.School Subjects / Σχολικά Μαθήματα.  

Language / Γλώσσα. 
Maths / Μαθηματικά. 
Science / Φυσικά. 
Geography / Γεωγραφία 
History / Ιστορία 
Art / Τεχνικά. 
Music / Μουσική 
Environmental Studies/ Μελέτη Περιβάλλοντος. 
Religious Education / Θρησκευτικά. 
Physical Education / Φυσική Αγωγή. 
English / Αγγλικά. 

Click here to do the exercise. 
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την άσκηση.

Class D. Unit 2. Hobbies and Sports.


Class C'. Preunit.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2014/October/CAPITAL%20LETTERS.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

ΣΤ' class. Unit 2. Lesson 1. An exercise on the vocabulary.

http://users.sch.gr/kpapadamos/2014/October/vocabulary/Vocabulary.htm
Click on the picture to do the exercise. 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

ΣΤ' class. Unit 1. An exercise.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/26-12-2011/2013/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B1/Unit%201.%20Vocabulary.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Past Simple. An exercise

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/20-3-2012/Exercises/Past%20simple/Past%20Simple.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.