Ετικέτες

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Intermediate test 13.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2015/November/An%20Intermediate%20test/quiz.html
Click on the picture to do the test.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις το τεστ.

Magic Book. Unit 2. Some adjectives. / Μερικά επίθετα.


Class C. Magic Book. Unit 2. Adjectives. Επίθετα.


Class C'. An exercise

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2014/August/exercise/Words%20to%20learn.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class C'. Magic Book. Preunit. An exercise.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2014/October/Class%20C%27/Words%20to%20learn.htm
 
Click on the picture to do the exercise. Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class C'. Magic Book 1. Unit 1.


Class C'. Magic Book 1. Unit 1. An exercise.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/245502897/2014/November/Unit%201/Words%20to%20learn.htm
Click on the picture to do the exercise. 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class C'. Magic Book 1. Unit 2. Lesson 1.


Class C'. An exercise

https://dl.dropboxusercontent.com/u/245502897/2014/December/animals/Some%20animals.htm
Click on the picture to do the exercise.
 Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΣΤ' class. Unit 2. An exercise on the vocabulary.

http://users.sch.gr/kpapadamos/2014/October/Words%20to%20learn%20for%20ST%27%20class.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

ΣΤ' Class. Unit 2. Father's Day

C


Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ πάνω στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

ΣΤ' class. Unit 2. Three exercises.

Click here to do the first exercise.
Κάνε
κλικ εδώ για να κάνεις την πρώτη άσκηση.

Click here to do the second exercise.
Κάνε
κλικ εδώ για να κάνεις τη δεύτερη άσκηση.

Click here to do the third exercise.
Κάνε
κλικ εδώ για να κάνεις την τρίτη άσκηση.

ΣΤ' class. Unit 2. An exercise on the vocabulary.

http://users.sch.gr/kpapadamos/2014/October/Vocabulary.htm

Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.