Ετικέτες

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

An exercise on the Present Perfect Simple

Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

An exercise on the Past Simple Tense

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2015/March/Simple%20Past%20Tense.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

An exercise on the Past Simple Tense

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2015/March/Past%20Simple%20Tense.htm