Ετικέτες

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Class C'. Magic Book 1. Unit one. An exercise.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/Magic%20book/unit%201/Unit%201.%201..htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class C'. Magic Book 1. Unit one. An exercise.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/26-12-2011/unit%201/Magic%20book.%20Unit%201..htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class C'. Magic book 1. Unit one. An exercise.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2014/November/Unit%201%20-%20%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF/Words%20to%20learn.htm
Click here to do the exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την άσκηση.

ΣΤ' Class. Unit 2. Going shopping


Shopping by Papadamos on GoAnimate

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

ΣΤ' class. Unit 2. Three exercises.

Click here to do the first exercise. 
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την πρώτη άσκηση.

Click here to do the second exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις τη δεύτερη άσκηση.

Click here to do the third exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την τρίτη άσκηση.