Ετικέτες

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Class D'. Unit 7. An exercise

https://dl.dropboxusercontent.com/u/245502897/2015/April/JOBS.htm
Click on the picture to do the exercise. 
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class D'. Unit 7. An exercise

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2015/April/jobs/jobs.htm

Class D'. Words to learn, Unit 7

Click here to do the first exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την πρώτη άσκηση.

Click here to do the second exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις τη δεύτερη άσκηση.

Class D'. Place of work, Unit 7.

http://kostapapa.freeoda.com/Basic%20Grammar/Placeofwork..htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class D'. Unit 7. Do you know these words?

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2015/May/I%20must%20learn%20the%20words.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class D. Unit 7. An exercise on the Present Continuous.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/245502897/2015/June/Present%20Continuous.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

An exercise on the Past Simple


Present Simple - Present Continuous. An exercise.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2014/September/Present%20Simple%20-%20Present%20Continuous/quiz.html
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Class C'. Magic Book 1. Unit 6. Lesson 1.