Ετικέτες

Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

An exercise on the Present Perfect Simple.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2015/May/Present%20Perfect%20Simple.htm
Click on the picture to do the exercise.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις την άσκηση.

Intermediate Test 2.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2015/May/test%202/Test.htm
Click on the picture to do the test.
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις το τεστ

Intermediate test 1.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30161377/2015/May/Test%201/Test.htm
Click on the picture to do the test
Κάνε κλικ στην εικόνα για να κάνεις το τεστ.