Ετικέτες

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Class E'. Past Simple Tense. Unit 7.

Click here to do the first exercise.


Click here do the second exercise.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου