Ετικέτες

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Class E'. Unit 6. An exercise

http://kostapapa.freeoda.com/2017/E%27%20class/Unit%205/Adjectives-1.htm
Click on the picture to do the exercise.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου