Ετικέτες

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Class E'. Unit 1. Parts of a computer

http://users.sch.gr/kpapadamos/2016/December/Parts%20of%20a%20computer/Parts%20of%20a%20computer.htm
Click on the picture to do the exercise.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου