Ετικέτες

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

Who's ? / Whose?

Who's ?   Ποιος είναι;    -Who's that? -That's my brother.

Whose? Τίνος; / Ποιανού;   -Whose is  that car over there? - It's mine.

 http://kostapapa.freeoda.com/Eclass/whose-who%27s.htm
Click on the picture to do the exercise.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου