Ετικέτες

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

What or How

What or How....

............ a gorgeous vase!

What

How

........... fat she is!

What

How

........... a delicious meal!

How

What

................ a clever man!

What

How

............ rude they are!

How

What

................ a greedy person he is!

How

What

............... fast he can run!

What

How

.............. cheap it is!

How

What

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου