Ετικέτες

Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Present Perfect Simple or Present Perfect Continuous?

EXAMPLES
1. I have known him for ten years.
2. I have been waiting for him for half an hour but he hasn't turned up yet.
3. Have you ever been to South America?
4. Since when have they been learning English?
5. Dad has just washed the car.

Click here to do the exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την άσκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου