Ετικέτες

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

The degrees of the adjective. / Οι βαθμοί των επιθέτων.

STUDY THE TABLE AND THEN DO THE EXERCISES.
Διάβασε προσεχτικά και έπειτα κάνε τις ασκήσεις.


Positive Degree
Θετικός βαθμός
Comparative Degree
Συγκριτικός Βαθμός
Superlative Degree
Υπερθετικός Βαθμός
short
shorter
shortest
fat
fatter
fattest
dirty
dirtier
dirtiest
expensive
more expensive
most expensive
good
better
best
bad
worse
worst
many
much
more
most
little
less
least
far
farther / further
farthest / furthest


Click here to do the first exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την πρώτη άσκηση.

Click here to do the second exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις τη δεύτερη άσκηση. 

Click here to do the third exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την τρίτη άσκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου