Ετικέτες

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Learn the following irregular verbs.


Irregular Verbs

Infinitive Past Past Participle Ελληνικά
1. blow blew blown φυσάω
2. bring brought brought φέρνω
3. buy bought bought αγοράζω
4. dig dug dug σκάβω
5. fall fell fallen πέφτω
6. feel felt felt αισθάνομαι
7. fly flew flown πετώ
8. grow grew grown μεγαλώνω
9. hear heard heard ακούω
10. know knew known ξέρω
11. pay paid paid πληρώνω
12. shut shut shut κλείνω
13. teach taught taught διδάσκω
14. think thought thought νομίζω

Click here to do the exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνετε την άσκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου