Ετικέτες

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Class ST'. Unit 3. Adjectives to learn.

Κάνε κλικ στο Full Screen για να έχεις πλήρη οθόνη και να βλέπεις καλύτερα...

Adjectives -

Listen


1. rainy 12. good-hearted
2. snowy 13. playful
3. cloudy 14. skinny
4. stormy 15. disgusting
5. sunny 16. fierce
6. foggy 17. attractive
7. charming 18. unattractive
8. vicious 19. delicate
9. savage 20. ugly
10. tiny 21. active
11. huge 22. inactive
23. predictable 35. hospitable
24. unpredictable 36. talkative
25. naughty 37. horrible
26. serious 38. hideous
27. expensive 39. sensitive
28. inexpensive 40. insensitive
29. kind 41. wicked
30. unkind 42. cruel
31. friendly 43. believable
32. unfriendly 44. unbelievable
33. raw 45. narrow
34. violent

Click here to do the first exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την πρώτη άσκηση.
Click here to do the second exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις τη δεύτερη άσκηση.
Click here to do the third exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την τρίτη άσκηση.
Click here to do the fourth exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την τέταρτη άσκηση.
Click here to do the fifth exercise.
Κάνε κλικ εδώ για να κάνεις την πέμπτη άσκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου