Ετικέτες

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

A day in Helen's life.


Listen to the text carefully 

Helen is from England.
She lives in London, the capital of England.
Every morning she wakes up at seven o’ clock, has a quick breakfast, and then she  goes to school by bus.
She has six or seven classes every day, so when she comes back home she is quite tired.
In the afternoon she always does her homework, and then she watches TV or goes for a walk in the park with her friends.
She likes listening to music and writing poems in her free time.

Click here to do the exercise.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου